Aktualności

Aktualności

Jak co dwa lata Grupa Almeva prezentowała swoje produkty na Międzynarodowych Targach we Frakfurcie (ISH). Tegoroczne targi przyciągnęły wielu odwiedzających, kolejny raz udowadniając, że w branży techniki grzewczej jest to niezmiennie najważniejsze wydarzenie na którym producenci prezentują swoje najważniejsze nowości. My ze swojej strony dziękujemy wszystkim licznie odwiedzającym nasze stoisko i już dziś zapraszamy do Poznania i Mediolanu w 2020 roku.

  

  

 

Almeva rozszerza swoją ofertę handlową wprowadzając technologię odzysku ciepła. Rosnące ceny energii oraz kary za emisję CO2 powodują, że przedsiębiorstwa coraz większą uwagę zwracają na efektywne wykorzystanie energii i redukcję emisji CO2.

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest odzysk ciepła z gazów spalinowych lub pary wodnej powstających podczas procesów związanych z wydzielaniem ciepła, na przykład spalania. Znaczna ilość powstałego w procesie ciepła jest usuwana przez komin do atmosfery a energia w nim zawarta jest bezpowrotnie tracona.  Przy zastosowaniu technologii odzysku ciepła exodraft oferowanej przez Almeva, 80% z traconej energii może być odzyskana. Odzyskana energia może być wykorzystana w procesie produkcyjnym, do podgrzania ciepłej wody użytkowej lub w inny sposób.

W ogólnym rozrachunku, w wyniku odzysku energii, możemy zmniejszyć koszty zużywanego paliwa o 12-16% a skuteczne wykorzystanie odzyskanej energii w połączeniu z konkurencyjną jej ceną powoduje, że inwestycje w odzysk ciepła (heat recovery) mają krótki, 2-3 letni, okres zwrotu inwestycji.

Powstało wiele krajowych i unijnych programów dofinansowujących działania, mające na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii i redukcję emisji CO2 a także system niskooprocentowanych kredytów, które pomagamy naszym Klientom na ten cel wykorzystać.

Szczegółowe obliczenia dla Twojej Firmy:

Przy zastosowaniu naszego programu symulacyjnego exodraft OptiCalc HRmożemy przygotować szczegółową kalkulację ilości energii jaką Twoja Firma zaoszczędzi jeśli zastosuje system odzysku ciepła exodraft. Program symulacyjny exodraft OptiCalc HRdostarcza również informacji o poziomie redukcji emisji CO2 w wyniku zastosowania naszego systemu. Podstawą wykonania przez nas obliczeń jest wypełniona przez Klienta ankieta – w celu uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy o kontakt z Barbarą Miernik tel. 602 38 99 27, mail: b.miernik@almeva.pl

Drodzy Klienci,

w nadchodzącym roku nasza firma będzie brała udział w kolejnej edycji międzynarodowych targów branżowych ISH we Frankfurcie.

Termin: 11. - 15. 3. 2019

Hala 11.1, stoisko E17

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 i 14 niniejszego rozporządzenia, które przetwarzamy:

 

1.[dane administratora danych] Almeva Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2, tel: +48 32 475 71 04, pl@almeva.eu

 

2.[cele i podstawy przetwarzania danych oraz podstawa prawna] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

  • w celu wykonania Umów Sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Almeva Poland Sp. z o. o. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie ustaw podatkowych i rachunkowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Almeva Poland Sp. z o.o . (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.[kategoria odnośnych danych] Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Klientów w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu zamawiającego oraz dostawy, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

4.[odbiorcy danych] Almeva Poland Sp. z o. o. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Almeva Poland Sp. z o. o. usługi księgowe, prawne, kurierskie oraz podmiotom grupy Almeva. Powierzenie danych tym podmiotom odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych, a Almeva Poland Sp. z o. o. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.

 

5.[okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi).

 

6.[prawa osoby, której dane są przetwarzane] Klientowi przysługuje prawo do żądania od Almeva Poland Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 1) kontakt e-mailowy pod adresem: zapytania@almeva.pl, 2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2.

 

7.[skarga na przetwarzanie] Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Almeva Poland Sp. z o. o. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

8.[źródło pochodzenia danych] Przetwarzane dane osobowe zostały przekazane przez klienta podczas składania zapytania, zamówienia, podpisywaniu umowy o współpracy lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (CEDG, KRS).

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe targi w Mediolanie ( MCE ), poświęcone odnawialnym źródłom energii

oraz technice grzewczej i klimatyzacyjnej.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie organizatora https://www.mcexpocomfort.it/en/Home/

 

Wystawa odbędzie się w dniach 13-16.03.2018r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska ! ! !

Strony