Produkcja i materiał

Proces produkcji

Podstawowym surowcem wstępnym do produkcji elementów systemu spalinowego Almeva jest wysokiej jakości granulat PPH, który jest po wysuszeniu dodawany wraz z dalszymi pomocniczymi substancjami w dokładnych dawkach do zasobników wtryskarek i ekstruderów. Wtryskarki służą przeważnie do produkcji bardziej złożonych elementów i kształtek systemu spalinowego, gdzie podstawą jest forma, do której jest wtryskiwany roztopiony polipropylen. Na liniach ekstruzji są produkowane przede wszystkim rury i węże: tu z zasobnika jest doprowadzany granulat PPH do ogrzewanej komory ciśnieniowej, w której mięknie i ślimakiem jest dalej doprowadzany do głowicy wytłaczarki, a od kształtu otworu zależy rodzaj półwyrobu technicznego. Za pomocą tych urządzeń, które są sercem procesu produkcji, jest produkowana seryjnie większość rur i kształtek oraz półwyroby, które są następnie wzajemnie zgrzewane i kompletowane w poszczególne elementy systemu. Maszyny są wyposażone w nowoczesne układy sterowania i potrzebne peryferia dla niezawodnego i stabilnego sterowania procesem.

MATERIAŁ

Sztywne rury z tworzywa sztucznego, węże elastyczne i kształtki

Surowcem do produkcji sztywnych rur z tworzywa sztucznego, elastycznych węży i kształtek jest polipropylen homopolimer (PPH). Chodzi o termoplastyczne wysokomolekularne tworzywo, częściowo krystaliczne o gęstości wyraźnie niższej, niż innych stosowanych tworzyw, wahającej się w zakresie 0,90–0,91g.cm-3. Powierzchnia nie jest rozpuszczalna i nie pęcznieje, dlatego klejenie jest bardzo trudne, ale bardzo dobrze się spawa: PPH ma dobrą odporność na starzenie i dlatego elementy systemu mają bardzo długą żywotność.
Wyróżnia je doskonała odporność chemiczna na kwasy (oprócz kwasów utleniających), zasady i słabe rozpuszczalniki. Dobra odporność na czynniki atmosferyczne i mikroorganizmy, jest nieszkodliwe fizjologicznie, ale nie jest odporne na promieniowanie UV.
W porównaniu z innymi tworzywami ma dobrą twardość powierzchniową i dostateczną elastyczność w niskich temperaturach. PPH charakteryzuje też dobra udarność, dobre właściwości elektroizolacyjne z niemal zerową nasiąkliwością kondensatu i wysoką obciążalnością termiczną (krótkotrwale do 140°C). Ma też bardzo małą przewodność cieplną (zaledwie 0,22W/mK), dzięki czemu nie dochodzi podczas eksploatacji do tak znacznego obniżenia temperatury spalin w przewodach, jak na przykład w przypadku stali nierdzewnej. PPH należy do termoplastów i dlatego również po nagrzaniu i ponownym ostygnięciu zachowuje swoje doskonałe właściwości.

Uszczelki

Pierścienie uszczelniające z kryzą, O-ringi i inne elementy uszczelniające systemu są wykonane z etylen-propylen-dien-kauczuku (EPDM) i są już fabrycznie włożone do wszystkich rur i kształtek. Chodzi o wysokiej jakości elastomer o długotrwałej odporności na działanie kondensatu, wysokich temperatur (krótkotrwale do 150°C), z odpornością na starzenie, utlenianie, ozonu i czynniki atmosferyczne. Ta guma kwasoodporna ma też bardzo dobrą odporność na chemikalia takie, jak substancje nieorganiczne (łącznie z tlenkami węgla) i polarne substancje organiczne EPDM ma jednak słabą odporność na substancje ropopochodne. Należy zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi uszczelek z substancjami ropopochodnymi.

Płaszcz zewnętrzny i elementy kotwiące systemów koncentrycznych

W systemach koncentrycznych jest do dyspozycji wersja do wnętrz (spoina płaszcza zewnętrznego na gumę), oraz do instalacji na zewnątrz (spoina płaszcza zewnętrznego na stożek). W tych wersjach są oferowane dwa warianty wykończenia powierzchni płaszcza zewnętrznego:

  1. wysoce polerowana konstrukcyjna stopowa stal nierdzewna gatunek 1.4301 (oznaczenie według EN ISO X5CrNi18-10, według ČSN 17240). Ta austenityczna chromowo-niklowa stal nierdzewna jest bardzo dobrze spawalna, ciągliwa, polerowalna, odporna na zużycie, dobrze recyklowalna i długotrwale odporna na temperatury do 300°C. Stal jest odporna na wodę, parę wodną, wilgotność powietrza, słabe kwasy organiczne i nieorganiczne.
  2. biało proszkowo lakierowana niskowęglowa niestopowa stal konstrukcyjna gatunek 1.0330 (oznaczenie według EN ISO DC01, według ČSN 11321), ewentualnie stal nierdzewna gatunek 1.4301 (oznaczenie według EN ISO X5CrNi18-10, według ČSN 17240). Stal gatunek 1.0330 ma gwarantowaną czystość, gwarantowaną zawartość fosforu i siarki, gwarantowaną minimalną wytrzymałość na rozciąganie, granicę pełzania i ciągliwość. Lakierowana proszkowo powierzchnia zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi oraz pełni funkcję estetyczną.