Klasyfikacja i oznaczanie

System spalinowy z tworzywa Almeva musi być, jak każdy system kominowy, należycie oznaczony i sklasyfikowany według właściwych norm krajowych, które są już zharmonizowane z normami europejskimi. Te czynności są zasadnicze dla zaliczenia systemu kominowego do odpowiedniej kategorii systemów spalinowych. To następnie umożliwia łatwe określenie, jaki typ trasy spalinowej jest potrzebny dla danego urządzenia grzewczego. Jako przykład podaję dwa przypadki nieprawidłowego podłączenia kotła do trasy spalinowej, z którymi możemy się spotkać w praktyce stosunkowo często. 1) kocioł kondensacyjny jest podłączony do klasycznego szamotowego murowanego komina na podciśnienie, co jest niedopuszczalne. 2) tzw. kocioł „turbo“ z temperaturą spalin na króćcu odprowadzenia spalin często nawet 145 °C jest podłączony bezpośrednio do trasy spalinowej z tworzywa sztucznego, jakby chodziło o kocioł kondensacyjny, w wyniku czego jest znacznie przekroczona maks. dopuszczalna bezpieczna temperatura spalin 120 °C. W takich przypadkach, niestety, musi być spełnione kryterium bezpieczeństwa 150°C. Chodzi o górną granicę zakresu temperatur, przy której tworzywo sztuczne w razie krótkotrwałego działania jeszcze potrafi zachować swoje doskonałe właściwości (na temperaturę 150 °C są normalnie testowane systemy spalinowe z tworzyw sztucznych).Podane przypadki bywają częstym błędem nie tylko wszelkich firm montażowych, ale również erudowanych kominiarzy. Konieczne jest zapobieganie tym błędom, przestrzeganie właściwych przepisów prawnych, rozporządzeń, oraz kierowanie się przede wszystkim obowiązującymi normami, aby nie zagrażać zdrowiu i życiu osób.

Klasyfikacja i oznaczanie szczegółowo

Wszystkie elementy kominowe systemu Almeva są klasyfikowane według ČSN EN 1443, która podaje wymagania ogólne i podstawowe warunki dla kominów i oznaczane według ČSN EN 14471, której przedmiotem jest ocena właściwości systemów kominowych z wkładami z tworzywa. Rury są zazwyczaj oznaczane nadrukiem umieszczonym w jednym wierszu ze wszystkimi wymaganymi danymi. Kształtki posiadają tzw. „znak identyfikacyjny” (wszystkie wymagane dane wytłoczone na kielichu).

Cały system i wszystkie jego elementy są certyfikowane i mają przydzielony symbol oznaczenia CE, który odpowiada dyrektywie 93/68/EC. Ten symbol oznaczenia CE jest wraz z numerem certyfikatu 0036 CPD 9165 001 umieszczony na poszczególnych komponentach w formie nalepki.

Przykład oznaczenia rury:

Almeva PP DN 80x1,9 Z-7.2-3128 TÜV / VKF Nr. Z 14700 / T120 H1 W 2 O-20 R00 EI00 / Charge 07 053

Przykład oznaczenia kształtki:

  • Almeva PP
  • T120;H1;W;2;O-20
  • R00;EI 00(nbb)
  • Z-7.2-3128 TÜV
  • VKF Nr. Z 14700

Objaśnienie:

Almeva           

znak towarowy producenta Almeva AG

pp

typ użytego materiału PP (polipropylen), czasem może być bliżej wyspecyfikowany dokładny typ polipropylenu, np. PPH (polipropylen-homopolimer)

DN 80x1,9      

średnica nominalna (dla tworzyw sztucznych podaje się wymiar zewnętrzny i grubość ścianki)

Z-7.2-3128 TÜV

numer certyfikatu (wystawił niemiecki instytut techniki budowlanej)

VKF Nr. Z 14700

numer szwajcarskiego narodowego certyfikatu pożarowego

T120

klasa temperaturowa

H1

klasa ciśnieniwoa (dla kominów wysokonadciśnieniowych do 5000 Pa)

W

klasa odporności na działanie kondensatu (skroplin)

2

klasa odporności na korozję

O

klasa odporności na zapalenie sadzy (dla kominów bez odporności na zapalenie sadzy)

20

odległość od palnych materiałów budowlanych (odległość 20 mm)

R00

opór cieplny (0 m2.K.W-1)

EI00

odporność pożarowa (0 minut)

Charge 07 053

numer partii (np. w razie wady produkcyjnej służy do wycofania danych elementów ze sprzedaży, służy też do celów statystycznych)

Przykład tabliczki kominowej:

Pomimo to, że poszczególne rury i kształtki są należycie oznaczone już fabrycznie, każdy komin musi być dodatkowo oznaczony tabliczką kominową, ponieważ nie zawsze po wbudowaniu systemu kominowego do konstrukcji budowlanej wspomniane opisy są czytelne i dostępne. Tabliczka charakteryzuje daną trasę spalinową jako całość według właściwych norm. Musi być nieusuwalna, wyraźna, wykonana z trwałego materiału, umieszczona w widocznym miejscu, nie może być zamalowana, zalepiona, dodatkowo usunięta lub w inny sposób uszkodzona. Zawiera nazwę firmy lub znak towarowy producenta, oznaczenie według EN 14471, średnicę nominalną i opór cieplny komina, producenta i typ urządzeń grzewczych, moc całkowitą urządzeń grzewczych, informacje o organizacji montażowej (adres, tel., itd.), datę instalacji i numer protokołu rewizji. Umieszczona i prawidłowo wypełniona tabliczka kominowa jest jednym z czynników, które potwierdzają kwalifikacje pracownika montażowego, który daną pracę wykonywał.