Wyciągi RSV

Wyciągi RSV

    

RSV dane techniczne

Zastosowanie

Do kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi, biomasą, gazem, olejem, ciągłe użytkowanie w temperaturach do 250 °C. 

Budowa

Korpus i obudowa wykonane są z aluminium, sworznie i śruby ze stali nierdzewnej. W modelach RSV009-016 osiowy wirnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, co ułatwia kominiarzom usuwanie sadzy i osadów. Silnik jest zamkniętym żaroodpornym silnikiem asynchronicznym z trwale nasmarowanymi łożyskami kulkowymi, który jest chroniony przed spalinami. Specjalnie chłodzone koło łopatkowe i szczeliny chłodzące zapewniają bezpieczne chłodzenie silnika. Kabel jest odporny na wysokie temperatury i odciążony naprężeniem oraz chroniony przez wzmocnioną obudowę węża. Wentylator komina jest zawiasowy, co oznacza, że kominiarz ma łatwy dostęp do czyszczenia komina. Zabezpieczona kratka ze stali nierdzewnej jest zamontowana, aby zatrzymać ptaki.

Wyrzut spalin

Silny pionowy

* Zużycie energii w temperaturze otoczenia 20 °C
Obr./min z powyższych modeli wyciągów są bezstopniowo
Stopień ochrony silnika IP54
Klasa izolacji F
 

RSV Poziom hałasu

Pomiar poziom hałasu w otoczeniu zewnętrznym
Lw (dB), mierzony zgodnie z ISO 3744

Tolerancja +/- 3 dB
Lw = poziom efektu dźwiękowego dB (odniesienie: 1 pW)
Lp = poziom ciśnienia akustycznego dB (A) w odległości 10 m od wentylatora przy półkolistej dystrybucji dźwięku
Lp (5 m) = Lp (10 m) + 6 dB
Lp (20 m) = Lp (10 m) - 6 dB
 

RSV Wykres wydajności

Wykres wydajności poniżej służy tylko ilustracji. Skontaktuj się z firmą exodraft lub najbliższym dystrybutorem, aby obliczyć odpowiedni rozmiar wentylatora.

Uwaga: Wykresy wydajności był wykonywany dla temperatury spalin wynoszącej 20 °C.
Wydajność ulega zmianie wraz z zmianą temperatury spalin. Korekta wydajności może być
obliczona przy pomocy następującego równania:
Ps20 = Pst × (273 + t) / 293
Ps = ciśnienie statyczne
t = pomiar temperatury w °C

Przykład:
Zapotrzebowanie systemu: 500 m3/h i 90 Pa przy 180 °C
Wybór wyciągu: 500 m3/h i 139 Pa przy 20 °C