LAL - PPH/stal nierdzewna - biały komaksyt

  • System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego LAL składa się z koncentrycznych sztywnych rur i kształtek PPH/stal nierdzewna - biały komaksyt DN 60/100 – 200/300 mm, przeznaczony do przewodów spalinowych w środowisku zewnętrznym, łączenie stożkowe.
  • Charakterystyka według EN 14741:
    T120 H1/P1 O W 2 O00 E E L0