Referencje

Referencje

Długie przewody spalinowe nie zapewniały prawidłowego ciągu i odprowadzenia spalin z urządzeń technicznych.
Agro-Masz zainstalował na ciągu spalin wentylatory liniowe CFIR dzięki czemu odprowadzenie spalin jest skuteczne i bezpieczne dla użytkowników.

ALMEVA LAB: komin zewnętrzny DN125/180
ALMEVA CAS: 7 kaskad typu Axial DN125 do 2xAtag 70kW

Draftbooster – wyciąg kominowy zainstalowany na bardzo krótkim kominie do kotła opalanego drewnem. Wyciąg sterowny jest pilotem sprzedawanym w komplecie z wyciągiem. Pracuje cicho i skutecznie – wcześniejsze problemy z rozpaleniem ognia i dokładaniem opału zniknęły.

Osiedle domów wielorodzinnych z kotłami kondesacyjnymi Aristor 24kW – przyłączone do wspólnego przewodu Almeva LAS – 3 kotły w jednym pionie.

System Almeva LAB oraz Almeva EW. Systemy odprowadzają spaliny z Gazowej Pompy Ciepła firmy Panasonic o mocy 80kW oraz z kotła kondensacyjnego DeDietrich o mocy 35kW.

Kaskada kotłów Brötje o mocy 50 kw z niezależnym poborem powietrza przez ścianę budynku oraz odprowadzeniem spalin wzdłuż elewacji ponad dach budynku.

Kaskada Koncentryczna dwóch kotłów DeDietrich z systemem koncentrycznym Almeva CAS (Przewody z tworzywa z płaszczem ze stali malowanej proszkowo na biało) z klapkami zwrotnymi w celu optymalizacji średnicy przewodu celem prowadzenia przewodów w istniejącym szachcie kominowym.

Hala Produkcyjna z kotłownią znajdującą się w budynku gospodarczym. Odprowadzanie spalin Systemem Zewnętrznym Koncentrycznym Almeva LAB po elewacji budynku – zasys powietrza ponad dachem hali.

Istniejący komin nie nadawał się do dalszej eksloatacji oraz nie można w nim było zastosować wkładu. Inwestor po konsultacjach z Mistrzem Kominiarskim wybrali system zewnętrzny Almeva LAB z obudową ze stali kwasoodpornej polerowanej – jest to system zewnętrznym koncentryczny, w którym powietrze zasysane do spalania może być pobierane w trzy różne sposoby.

Piekarnia, właściciel zdecydował się na zainstalowanie wyciągów kominowych ponieważ niestabilny ciąg kominowy powodował problemy z wypiekiem. Teraz proces wypieku przebiega prawidłowo.

Strony