GDPR

Ochrona Danych Osobowych

ALMEVA POLAND sp. z o. o. szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych to dla nas ważna sprawa. Dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.almeva.pl (zwanej dalej „stroną internetową”, „stroną internetową”, „naszą stroną internetową”) przetwarzamy w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

 

Administrator danych

Spółka ALMEVA POLAND odpowiada za przetwarzanie Twoich danych, z możliwymi wyjątkami opisanymi w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

ALMEVA POLAND Sp. z o. o.,
ul. Cieszyńska 2
43-200 Pszczyna
REGON: 23608874
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000515439

 

Zasady

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak np. nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail oraz umowne dane podstawowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (w tym adresy IP) tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych w tej sprawie, np. Poprzez rejestrację, czy wysłanie zapytania.

 

Transfer danych

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Co do zasady, Twoje dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu wypełnienia zobowiązania umownego lub jeśli my lub osoba trzecia mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom danych, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub wykonalne decyzje administracyjne lub wyroki sądowe.

 

Czas przechowywania, czas przechowywania

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne w ramach naszych relacji biznesowych lub zgodnie z wymogami prawa (na przykład ze względu na okresy przechowywania danych wynikające z przepisów podatkowych i handlowych, jesteśmy zobowiązani do posiadania takich dokumentów jak: umowy i faktury na określony czas).

 

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz wysłać nam szybką wiadomość lub pytanie i skorzystać z naszego internetowego Formularza Kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie, prześlesz nam swój adres e-mail wraz z pytaniem / wiadomością. Będziemy używać tego adresu wyłącznie do dalszej komunikacji z Tobą. Nie przekażemy go żadnej innej stronie bez Twojej zgody.

 

Rejestracja na szkolenie

Jeśli chcesz zarejestrować się na nasze szkolenie za pośrednictwem formularza internetowego, będziesz musiał podać nam swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Będziemy wykorzystywać te informacje tylko w związku z organizacją szkolenia i skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia terminu lub ewentualnych zmian, które miałyby nastąpić. Jednocześnie po pozytywnym zakończeniu szkolenia wykorzystamy Twoje dane przy wydawaniu certyfikatu, a następnie będziemy je rejestrować przez okres ważności certyfikatu. Nie przekażemy Twoich danych żadnej innej stronie.

 

Korzystanie z plików cookie

Informacje ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze podczas otwierania strony internetowej. Jeżeli ponownie otworzysz tę stronę, Twoja przeglądarka odeśle zawartość plików cookies z powrotem, umożliwiając ponowną identyfikację urządzenia końcowego. Ładowanie plików cookie pozwala nam optymalnie zaprojektować naszą witrynę dla Ciebie i ułatwić Ci korzystanie.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje firma ALMEVA na swojej stronie internetowej?

W naszej witrynie używamy wyłącznie anonimowych plików cookie. W związku z tym służy nam do ogólnego wyobrażenia o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej, ale nie rejestrujemy żadnych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Ciebie. Możemy podzielić je na dwa rodzaje plików cookie:

Optymalizacyjne - te pliki umożliwiają śledzenie anonimowych danych użytkownika (takich jak trendy kliknięć) i mają one zapewnić długoterminowość, funkcjonalność i bezproblemowość naszej strony dla wszystkich użytkowników witryny.

Analityczne - pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą witrynę korzystają z witryny i w jaki sposób uzyskują do niej dostęp. Można je zoptymalizować pod kątem potrzeb użytkownika, aby były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Pliki cookie pomagają nam między innymi dowiedzieć się, jak działa nasza witryna w różnych lokalizacjach.

Kontrola nad plikami cookies

Możesz całkowicie lub częściowo zrezygnować z przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu. Większość przeglądarek umożliwia ustawienie preferencji dotyczących plików cookie w ich ustawieniach. Jeśli chcesz odrzucić lub usunąć wszystkie pliki cookie, możesz to zrobić w swojej przeglądarce. Jednak odrzucenie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność nie tylko naszej strony internetowej, ale także wszystkich innych. Dla wygody użytkownika zalecamy włączenie obsługi plików cookie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i pozostawienie ich na komputerze nawet po bieżącej wizycie.

Więcej informacji można znaleźć w pomocy przeglądarki.

 

Przycisk udostępniania

Dane zostaną przesłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych tylko wtedy, gdy aktywnie klikniesz przycisk udostępniania. Operatorzy kanałów social media nie przesyłają z wyprzedzeniem żadnych danych - nawet w formie anonimowej.

 

Linki zewnętrzne

Nasze oferty online mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich - dostawców, którzy nie mają z nami żadnego związku. Po kliknięciu linku nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które mogą zostać przekazane przez kliknięcie linku do strony trzeciej (np. Adres IP lub URL strony, do której znajduje się link), ponieważ zachowanie osób trzecich jest naturalnie poza naszą kontrolą. Nie odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.

 

Bezpieczeństwo

Wszyscy nasi pracownicy i firmy świadczące usługi w naszym imieniu są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i chronić Twoje dane, którymi zarządzamy, w szczególności przed ryzykiem niezamierzonego lub nielegalnego zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technologicznym.

 

Prawo do informacji i dostępu

Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, w takim przypadku masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

 

Prawo do poprawiania i usuwania

Masz prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki. Mając na uwadze cele przetwarzania, przysługuje Ci prawo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przedstawienia dodatkowego oświadczenia. Nie dotyczy to danych, dla których ustawowy okres przechowywania jest określony przez prawo. Jeżeli jednak dostęp do takich danych nie jest wymagany, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz powyżej).

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz odwołać się do organu nadzorczego, który ma jurysdykcję w Twoim miejscu zamieszkania lub kraju zamieszkania, lub do organu nadzorczego, który ma do Ciebie zastosowanie. To jest o:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 5310300
Infolinia: +48 606950000
WWW: https://uodo.gov.pl/
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na postęp techniczny. W takich przypadkach odpowiednio zmienimy naszą informację o ochronie prywatności. Dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ może ona ulec zmianie.