Funkcja

Technika połączeniowa i dokładność geometryczna wszystkich wyrobów Almeva® odpowiada najwyższej jakości. Wyroby Almeva® przeznaczone do łączenia są oparte na samocentrujących połączeniach śrubowych. Dwuczęściowe nakrętki nasadowe, złącza gwintowe i inne kształtki (wieczko rewizyjne, element odprowadzenia skroplin lub połączenia śrubowe rur) nie są wzajemnie sztywno połączone. Nakrętka nasadowa swobodnie porusza się po króćcu gwintowym, dzięki czemu eliminuje się zbędne tarcie i nadmierne naprężenia w połączeniu.

Połączenie gwintowe

Šroubovaví spoj

Połączenie gwintowe umożliwia rozbieralne połączenie urządzeń znajdujących się na trasie spalin (np. tłumik hałasu), oraz samej trasy spalinowej. W ten sposób jest możliwe bezproblemowe utrzymanie i kontrola. Połączenia gwintowe są stosowane np. w miejscu przejścia przewodu dymowego w pionową część komina, do łączenia węży elastycznych, tymczasowo montowanych tras spalinowych, itd.

Odprowadzanie skroplin

Odvod kondenzantu

Rozwiązanie konstrukcyjne tego elementu zapewnia bezproblemowe odprowadzanie skroplin do kanalizacji. Podwyższona krawędź odpływu pełni funkcję łapacza zanieczyszczeń, co zapobiega zatykaniu syfonu pełniącego funkcję zamknięcia ciśnieniowego. Przykręcane wieczko i ogólna rozbieralność elementu umożliwia jednocześnie kontrolę trasy spalin.

Wieczko rewizyjne

Víčko

Wieczko rewizyjne pełni funkcję kontrolną i pomiarową. Jest szczelne ciśnieniowo i odporne na uchodzenie skroplin. Częścią wieczka może być też króciec do pomiaru spalin, który jest fabrycznie zaślepiony. W razie potrzeby pomiaru spalin wieczko po prostu przewierca się i po przeprowadzonym pomiarze z powrotem zaślepia przeznaczonym do tego korkiem pomiarowym.