Przedstawienie firmy

Almeva Poland sp. z o.o. działa na rynku polskim od czerwca 2014 roku.  Powstanie w Polsce spółki było wynikiem rozwoju działalności szwajcarskiego koncernu ALMEVA AG, będącego od 1993 roku liderem w Europie wśród producentów systemów odprowadzania spalin wykonanych z tworzywa. Szwajcarska ALMEVA AG produkuje systemy spalinowe z tworzywa PPH i sprzedaje je poprzez sieć zależnych spółek w 11 krajach Europy. Rozwój polskiego rynku techniki grzewczej i wzrost ilości sprzedawanych kotłów kondensacyjnych, spowodował wzrost popytu na systemy odprowadzania spalin wykonane z tworzywa i przeznaczone do kotłów kondensacyjnych.  Wykorzystaliśmy ten wzmożony popyt i założyliśmy w Polsce spółkę-córkę ALMEVA AG – Almeva Poland.

Almeva Poland prowadzi dystrybucję systemów odprowadzenia spalin z tworzywa PPH w Polsce poprzez sieć wyspecjalizowanych hurtowni instalacyjnych. Nasz asortyment to 2 250 pozycji asortymentowych w katalogu i 7 różnych systemów odprowadzenia spalin. Przy zastosowaniu typowych elementów jesteśmy w stanie zrealizować system odprowadzenia spalin z każdego kotła kondensacyjnego, o dowolnej (zgodnej z dokumentacją kotła) trasie przebiegu zarówno wewnątrz jak na zewnątrz budynku. Almeva Poland zapewniamy współpracę na wszystkich etapach inwestycji od projektu przez doradztwo techniczne, kompletację systemu aż do końcowego odbioru. Współpracujemy także z biurami projektowymi  optymalizując system odprowadzania spalin  przy zastosowaniu  programu obliczeniowego Kasa Aladyn.

Siedziba i magazyn Almeva Poland mieszczą  się  w Pszczynie, niedaleko skrzyżowania autostrad A1 i A4. W magazynie znajduje się wystarczająca  ilość  towaru zapewniająca bieżącą realizację zamówień. Termin realizacji zamówień wynosi max 48 godzin a często mniejsze zamówienia złożone do godz. 10, tego samego dnia wyjeżdżają do Klienta.

Wykorzystaliśmy zmiany rynkowe i dzisiaj, po dwóch latach działalności, możemy powiedzieć, że dzięki Wam, naszym dystrybutorom i użytkownikom, mamy mocną pozycję na polskim rynku techniki grzewczej. Dziękujemy :)